Lisa huvinimekirja

Mille poolest erineb arvete diskonteerimine faktooringust?

Faktoorimine

 • Pank või mõni muu faktooringut pakkuv ettevõte ehk faktoor tasub arvete eest vaid 70-85% nende väärtusest, ülejäänu hoitakse reservis. Arve laekumisel vabastatakse reserv kliendi kasuks. Enne seda lahutatakse reservist faktoori teenustasu ja intressikulu. See tähendab, et faktoor hoiab suurt osa rahast kuni maksetähtpäevani enda käes.
 • Sinu kliente teavitatakse, et te kasutad faktooringut. Suhtlus kliendiga läheb faktoori kätte.
 • Reeglina faktooritakse kõik arved, olenemata sinu ettevõtte tegelikust vajadusest.
 • Faktoor võtab enda kanda klientide krediidikõlbulikkuse kontrollimise ja krediidipoliitika.
 • Lepingu sõlmimise, muutmise, pikendamise tasu; uue kliendi lisamise tasu; limiiditasu nii kasutatud kui ka kasutamata krediidilt; tagatise seadmise tasu.

Arvete diskonteerimine Investlys

 • Ettevõte valib ise milliseid arveid ja millal müüa.
 • Avansi suurus on kuni 100% arve väärtusest, sellest lahutatakse vaid teenustasu. Palju arveid müünud ettevõtte intressikulu aja jooksul langeb.
 • Arvete diskonteerimist võib vajadusel teha konfidentsiaalselt (ilma teie kliendi teadmata).
 • Kontroll krediidi üle jääb sinu ettevõtte kätte.
 • Puuduvad perioodilised teenustasud ja etteteatamiskohustused.
 • Puuduvad peidetud lisatasud.

Pikemalt võid arvete diskonteerimise ja faktooringu erinevustest lugeda meie blogist.

Soovitame lugeda: mille poolest erineb Investly teistest teenuspakkujatest?

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.