Lisa huvinimekirja

Millist infot näevad investorid?

Enne arve või ärilaenu oksjonile lubamist teostame krediidi- ja taustakontrolli ning pettuseriski kontrolli. Peame oluliseks info jagamist investoritega ning seetõttu jagame krediidivõime hindamise käigus kogutud avaliku info kokkuvõtet. Investorid näevad ka infot sinu eelmiste portaalis müüdud arvete kohta. Me ei jaga investoritega konfidentsiaalset infot.

Arvet müüva ja arve eest tasuva ettevõtte taustainfo

Saadame kõigile investoritele kirja mõlema ettevõtte lühikirjeldusega.

Krediidireiting ja makseraskuste tekkimise tõenäosus

Krediidireitingu ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse skoori (PD ehk probability of default) saame Eesti usaldusväärseimalt krediidiagentuurilt, AS Krediidiinfolt. Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena AAAst (tugevaim) kuni Bni (nõrgim).

Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus (probability of default ehk PD%) ennustab maksehäire tekkimise võimalust aasta jooksul ehk kui suur on risk, et ettevõte jätab arved maksmata. Maksejõuetuse tekkimist tõenäosust väljendatakse protsentides.

 

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.