Lisa huvinimekirja

Sissenõudmiskulud

Toome välja ka mõningad lisakulud, mida võib esineda kliendil, kelle arvete tasumisel tekib tõrkeid.

Maksetõrgete korral peame koostama ametliku teate ning edastama selle kliendile posti teel. Sissenõudmisega seotud ametlike teadete kulud on järgnevad:
- tavateade 7 €
- juriidiline teade 10 €
- laekumata makse teatis Creditinfo Eesti AS'ile 5 €

 

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.